Horizontal Flipped Style

Premium Tabs

פלטפורמת נקסט פלוס בתעשיות התעופה, החלל והביטחון, מאפשרת לכם לעמוד בדרישות הרגולציה לניהול איכות  (כולל AS9100), לקצר את זמני ההכשרה, לצמצם טעויות אנוש ולהפיק מוצרים איכותיים יותר.

צמצמו טעויות אנוש בתהליכי הייצור והבקרה

ספקו הוראות עבודה דיגיטליות (SOP) נוחות וברורות שמונגשות לעובדים בעמדת העבודה בדיוק ברגע הנכון ומנעו טעויות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

הפחיתו את התלות בעובדים ובספקים

נקסט פלוס עומדת לרשותכם בכל מקום. היא תומכת בתוכנות ובהתקנים ניידים כמו טלפונים, טאבלטים, מחשבים ואפילו משקפיים חכמים.

הפיקו דוחות אנליטיים בעצמכם

כאשר כל המידע האנליטי על מערכי התפעול, הייצור וכוח האדם עומד לרשותכם בלחיצת כפתור, אין צורך באנשי IT להפקת דוחות.

נטרו את סביבת העובד

מכשור חכם, מצלמות, חיישנים, משקלים דיגיטליים, זיהוי תווים אופטי (OCR) ועוד הם מקורות מצוינים לנתונים בזמן אמת ולהפחתת השפעת התיווך האנושי ומחיר אי האיכות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

תהיו מחוברים תמיד

בעזרת מערך ההתראות לבעלי עניין של נקסט פלוס בתהליך הייצור, מאפשר לכם לדעת מה קורה, בכל רגע נתון, בהתאם לאופי האירוע.

עבדו באופן מקוון או ב-Offline

פלטפורמת נקסט פלוס תומכת בעבודה בשרת פיזי On Prem וב-Offline

פלטפורמת נקסט פלוס בתעשיות התעופה, החלל והביטחון, מאפשרת לכם לעמוד בדרישות הרגולציה לניהול איכות  (כולל AS9100), לקצר את זמני ההכשרה, לצמצם טעויות אנוש ולהפיק מוצרים איכותיים יותר.

צמצמו טעויות אנוש בתהליכי הייצור והבקרה

ספקו הוראות עבודה דיגיטליות (SOP) נוחות וברורות שמונגשות לעובדים בעמדת העבודה בדיוק ברגע הנכון ומנעו טעויות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

הפחיתו את התלות בעובדים ובספקים

נקסט פלוס עומדת לרשותכם בכל מקום. היא תומכת בתוכנות ובהתקנים ניידים כמו טלפונים, טאבלטים, מחשבים ואפילו משקפיים חכמים.

הפיקו דוחות אנליטיים בעצמכם

כאשר כל המידע האנליטי על מערכי התפעול, הייצור וכוח האדם עומד לרשותכם בלחיצת כפתור, אין צורך באנשי IT להפקת דוחות.

נטרו את סביבת העובד

מכשור חכם, מצלמות, חיישנים, משקלים דיגיטליים, זיהוי תווים אופטי (OCR) ועוד הם מקורות מצוינים לנתונים בזמן אמת ולהפחתת השפעת התיווך האנושי ומחיר אי האיכות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

תהיו מחוברים תמיד

בעזרת מערך ההתראות לבעלי עניין של נקסט פלוס בתהליך הייצור, מאפשר לכם לדעת מה קורה, בכל רגע נתון, בהתאם לאופי האירוע.

עבדו באופן מקוון או ב-Offline

פלטפורמת נקסט פלוס תומכת בעבודה בשרת פיזי On Prem וב-Offline

קצרו את זמני ה-Setup והתחזוקה, הפחיתו טעויות אנוש, שדרגו את יעילות ונצילות המפעל (OEE) ושפרו את יכולת העמידה שלכם בתהליכי העבודה ובבקרה עליהם, עם פלטפורמת נקסט פלוס לתעשיות האנרגיה והכימיה.

צמצמו טעויות אנוש בתהליכי הייצור והבקרה

ספקו הוראות עבודה דיגיטליות (SOP) נוחות וברורות שמונגשות לעובדים בעמדת העבודה בדיוק ברגע הנכון ומנעו טעויות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

נטרו את סביבת העובד

מכשור חכם, מצלמות, חיישנים, משקלים דיגיטליים, זיהוי תווים אופטי (OCR) ועוד הם מקורות מצוינים לנתונים בזמן אמת ולהפחתת השפעת התיווך האנושי ומחיר אי האיכות.

הפחיתו את התלות בעובדים ובספקים

נקסט פלוס עומדת לרשותכם בכל מקום. היא תומכת בתוכנות ובהתקנים ניידים כמו טלפונים, טאבלטים, מחשבים ואפילו משקפיים חכמים.

הפיקו דוחות אנליטיים בעצמכם

כאשר כל המידע האנליטי על מערכי התפעול, הייצור וכוח האדם עומד לרשותכם בלחיצת כפתור, אין צורך באנשי IT להפקת דוחות.

הטמיעו וישמו את נקסט פלוס במהירות ובקלות

העלו ל-נקסט פלוס את כל הנתונים והתכנים שברשותכם, כולל נתונים היסטוריים, ושלבו אותם בתהליך הייצור באופן מידי.

תהיו מחוברים תמיד

בעזרת מערך ההתראות לבעלי עניין של נקסט פלוס בתהליך הייצור, מאפשר לכם לדעת מה קורה, בכל רגע נתון, בהתאם לאופי האירוע.

עבדו באופן מקוון או ב-Offline

פלטפורמת נקסט פלוס תומכת בעבודה בשרת פיזי On Prem וב-Offlineהתנסו בייצור חכם עוד היום!

תעשיה 4.0 בדרך הפשוטה

Doughnuts

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Biscuits

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fondue

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.